Ústřední knihovna FF MU v Brně

Provozní doba půjčovny

Pondělí:         9.00 - 17.00
Úterý:           9.00 - 17.00
Středa:          9.00 - 17.00
Čtvrtek:         9.00 - 17.00
Pátek:           9.00 - 17.00

Otevírací doba studoven

Pondělí:         9.00 - 20.00
Úterý:            9.00 - 20.00
Středa:           9.00 - 20.00
Čtvrtek:         9.00 - 20.00
Pátek:            9.00 - 20.00
Sobota:          9.00 - 17.00
Neděle:         9.00 - 17.00

GPS: 49°12'2.07"N; 16°35'54.4"E

Popis a zajímavosti

Historie

Budova

Na novostavbu knihovny byla vypsaná architektonická soutěž koncem roku 1997, do níž se přihlásilo 14 projekčních kanceláří. Zvítězil soutěžní návrh, který vypracovali akademický architekt Ladislav Kuba a ing. Tomáš Pilař, M. A. Na to navázala veřejná soutěž na dodavatele stavby, kterou vyhrála firma IMOS. Projekt stavby knihovny Filozofické fakulty, který vznikl v letech 1997 a 1998, byl podle původního soutěžního zadání změněn z původní samostatné budovy na novostavbu knihovny, která by umožnila přímé spojení s přilehlými fakultními budovami, hlavně se sousední budovou „E“. Počítalo se s tím, že v další plánované etapě by bylo využito místo v budově „E“ pro pracoviště knihovníků a seminární místnosti. Samotné stavební práce byly zahájeny v listopadu 2000 a ukončeny v závěru roku 2001. Provoz knihovny byl zahájen 18. 3. 2002.
Stavba obdržela mnoho různých ocenění za kvalitu zpracování, jako např. Grand Prix OA 2002 - hlavní cena, Cena unie výtvarných umělců 2002 nebo Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Popis budovy

Přízemí - základní informace (vestibul), výpůjční oddělení, volný výběr, registrace a prezenční studovna
1. poschodí - volný výběr, studijní místa, referenční služby
2. poschodí - volný výběr, studijní místa, referenční služby
3. poschodí - volný výběr, studijní místa, referenční služby
Stavba knihovny Filozofické fakulty Masarykovi univerzity byla situována doprostřed městského bloku, který vznikl zástavbou v průběhu 19. – 20. století. Tato budova tak doplňuje a uzavírá areál Filozofické fakulty. Knihovna byla navržena, aby kontrastovala s okolní zástavbou. Jde o jednoduchý objekt, který vyjadřuje význam knihovny pro život fakulty i specifické poslání.
Hlavním materiálem stavby je monolitický beton, jenž v interiéru stavby, tak jako nábytek, velmi silně kontrastuje s výzdobou a interiérovými doplňky, jako např. ocelové prvky v práškové barvě, nerezová ocel, ostře barevné akcenty koberců a informačních prvků. Pro lepší začlenění budovy do prostoru byly také udělány některé terénní úpravy a anglické dvorky, které oddělují vyvýšenou plochu terénu od budov areálu, dlážděné chodníky, zeleň nebo drobná architektura vnitrobloku, kde může návštěvník najít dubovou pěšinku nebo segment masivní dubové lavice.
Vnitřní prostor budovy je ohraničen polopropustným pláštěm ze svislých lepených dubových lamel, které plní funkci slunolamu a současně umožňují vizuální kontakt návštěvníků budovy s okolím.
Dominantním prvkem interiéru je dvouramenné schodiště kruhového tvaru, které prochází budovou přes všechna podlaží. Prostor schodišťové haly je prosvětlen kruhovým světlíkem nad schodištěm. Na schodišťovou halu navazují jednotlivé studovny.
Vnitřní uspořádání budovy je velmi flexibilní ve všech nadzemních podlažích. Jsou zde studijní místa i volný výběr knih. Každé studijní místo umožňuje připojení PC nebo notebooku na internetovou síť. Celková kapacita objektu je 400 studijních míst a 275 tis. knižních svazků. V podzemním podlaží je umístěn sklad knih vybavený kompaktními regály a kanceláře pracovníků knihovny prosvětlené z anglického dvorku.

Kliknutím na fotku zobrazte větší pohled.


UK FF MU Brno budova 1 UK FF MU Brno budova 2 UK FF MU Brno budova 3 UK FF MU Brno budova 4

UK FF MU Brno interier 1 UK FF MU Brno interier 2 UK FF MU Brno interier 3 UK FF MU Brno interier 4

UK FF MU Brno interier 5

Odkazy:

knihovna.phil.muni.cz
www.facebook.com/rs.knihovnaffmu

Zdroj: knihovna.phil.muni.cz
EISNEROVÁ, Stanislava; HAJDOVÁ, Marie; MALENICKÁ, Lucie; Štichová, Markéta. Exkurze studentů 2. roč. bakalářského studia z Ústavu knihovnictví a informačních studií FF UK v Praze. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 6 [cit. 07.01.2011]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4837>. ISSN 1212-5075.
KRATOCHVÍL, Jan. Archiweb.cz [online]. Brno : Archiweb, 2005, poslední změna 31.07.2005 [cit. 2011-01-07]. Knihovna Filozofické fakulty MU . Dostupné z WWW: <http://archiweb.cz/buildings.php?type=9&action=show&id=200>. ISSN 1801-3902.