Moravská zemská knihovna v Brně

Otevírací doba

Po-pá    9:00-22:00
So:         9:00-16:30

GPS: 49°12'31.14 N, 16°35'38.5 E

Popis a zajímavosti:

Historie

Nová budova

Brno má šest státních vysokých škol a má největší procento studentů v přepočtu na počet obyvatelstva, proto se není čemu divit, že o výstavbu nové budovy se zasadili především rektoři vysokých škol spolu s magistrátem města. Ti vydali roku 1994 společné provolání o její naléhavé potřebě. Soutěž na architektonickou studii  vyhlásili ze sponzorských příspěvků v roce 1995, schválení ministerstva kultury dosáhli v roce 1996. Mohli tak zadat vlastní projekci, a generální dodavatel zahájil stavbu v červenci 1998; za dva a půl roku, 1. dubna otevírali nové provozy služeb v budově nové. Budova byla postavena v místě, které ji bylo vyhrazeno už v původních plánech ze 30. let. Nachází se v blízkosti 5 fakult brněnských vysokých škol, nevýhodou je však relativní vzdálenost zastávek veřejné dopravy. Trojkřídlá stavba kolem otevřeného nádvoří se stala jednou z dominant Kounicovy ulice, kterou citlivým způsobem dotváří. Ve třech podzemních a devíti nadzemních podlažích jsou v jednotlivých křídlech umístěny depozitáře, prostory pro zpracování fondů a veřejně přístupné studovny. Uliční průčelí je tvořeno proskleným mostkem mezi jednotlivými křídly a rozměrnou plastikou na stěně podle Komenského Labyrintu. Ve volně přístupném přízemí se kromě půjčovny nacházejí přednáškový sál, kavárna, knihkupectví a kopírovací služby. V dalších podlažích potom 3 základní studovny – humanitních věd, biologických věd a technické a ekonomické literatury a další specializované studovny - firemních a obchodních informací, vázaných novin, rukopisů a starých tisků, elektronických médií, Americká knihovna (Info USA Brno). K dispozici je volný výběr z nových publikací.
Knihovně chybí výstavní prostory, jejichž roli supluje vstupní atrium. Novostavba také definitivně nevyřešila problém mimobrněnských depozitářů, i když byl jejich počet výrazně snížen. Některé publikace jsou proto čtenářům předkládány po až 10 dnech. Knihovna nemá automatizovaný systém dodávání knih z depozitáře; knihy uložené v budově jsou přinášeny do 3 hodin. V budově nebylo také počítáno se samoobslužným půjčováním knih.

Kliknutím na fotku zobrazte větší pohled.


MZK Brno vestibul MZK Brno interier 1 MZK Brno interier 2 MZK Brno budova 1 MZK Brno budova 2

MZK Brno budova 3

Zdroje:

cs.wikipedia.org/wiki/Moravsk%C3%A1_zemsk%C3%A1_knihovna
www.mzk.cz/CASLIN05/dokumenty/shejbalova.doc
www.mzk.cz