Městská knihovna Děčín

Otevírací hodiny

Pondělí          9:00 - 18:00
Úterý              9:00 - 18:00
Středa            12:00 - 18:00
Čtvrtek          9:00 - 18:00
Pátek              9:00 - 18:00
Sobota           9:00 - 13:00

GPS 50°46'26.934"N, 14°11'43.561"E

Popis a zajímavosti

Historie

V letech 1912-1931 byla knihovna umístěna v suterénu chlapecké školy, prostředí ale neodpovídalo potřebám tak významné kulturní instituce.
Dne 6.4.1929 se Městská rada na svém zasedání rozhodla postavit ve svém městě budovu určenou pro potřeby knihovny. Vypracováním projektu byl pověřen vídeňský architekt Rudolf Perthen – podmokelský rodák. Stavbu provedla stavební firma Wenzel Lang a spol. Práce byly zahájeny 8. května 1930 a 30. května 1931 ukončeny. V přízemí byla půjčovna, v prvním patře čítárna a městské muzeum. Ve druhém patře byl (a je dosud) velký přednáškový sál s vynikající akustikou, kam se vejde až 400 osob. Podmokelská knihovna byla až do sedmdesátých let jedinou účelovou stavbou v Čechách určenou pro knihovnu.
V roce 1945 byla knihovna pojmenována Masarykova městská knihovna veřejná knihovna v Děčíně – Podmoklech. Masarykova městská veřejná knihovna byla otevřena pro veřejnost již 25. září 1945, to je necelých pět měsíců po skočení války. Uspořádání budovy zůstalo v podstatě stejné jako před válkou. V přízemí byla umístěna půjčovna, v prvním patře byla v provozu čítárna.
10. prosince 1948 byl ustaven “Klub čtenářů”, toto sdružení se scházelo k diskusím o knihách a o aktuálních kulturních otázkách. V roce 1949 proběhla “Očista knihoven”, vyřazeny byly knihy politicky nevhodné, literárně bezcenné a zastaralé. Knihy byly odevzdány na sběr papíru.
Velká změna čekala knihovnictví v roce 1951, kdy byla ustavena okresní lidová knihovna. Sídlem se stala Masarykova městská veřejná knihovna a k ní byly připojeny další knihovny na území města Děčína – doposud samostatná Gottwaldova knihovna, která sídlila v Děčíně 1 a další pobočky.
V této době byl počet svazků 14 222, spolu s pobočkami 20 552. Bylo nově zřízeno oddělení pro mládež a hudební oddělení.
V průběhu let šedesátých knihovna nezaznamenala stavebních úprav či změn ve vybavení. Proto bylo velkou událostí otevření společensko-vědního oddělení (tehdy politického) v roce 1975. Dalším důležitým okamžikem v historii knihovny bylo otevření nového dětského oddělení 26. dubna 1978. Malý sál se dočkal dvou rekonstrukcí, v letech 1975 a 1990.

Revitalizace objektu „Atlantik“

Nová knihovna a multimediální kulturní centrum vznikne na místě bývalého Atlantiku. Tato budova je v současnosti zařazena mezi objekty tzv. brownfield a je obyvateli města považována za jeden z nejhorších objektů v Děčíně.
Hlavním cílem projektu je vybudování multifunkčního centra, rekonstrukce objektu brownfields a zvýšit tak atraktivitu lokality vytvořením polyfunkčního městského zařízení a městské knihovny v nově koncipovaných objemech splňující budoucí nároky kulturního využití. V objektu bude vybudováno také městské infocentrum a související infrastruktura. Stavba knihovny bude stát 168 milionů korun, většinu peněz radnice uhradí díky evropským dotacím. Atlantik bude částečně zdemolován, nová stavba využije jen část původní budovy. Projekt bude dokončen posledního května roku 2013.

Kliknutím na fotku zobrazte větší pohled.


Mestská knihovna Decin půdorys Mestská knihovna Decin studie1 Mestská knihovna Decin studie2 Mestská knihovna Decin studie3 Mestská knihovna Decin studie4 Mestská knihovna Decin studie5 Mestská knihovna Decin studie nocni

Odkazy:

www.dcknihovna.cz
www.facebook.com/mekdc