Krajská knihovna Vysočiny – Havlíčkův Brod

Otevírací hodiny:

Pondělí      9:00 - 19:00
Úterý           12:00 - 19:00
Středa         9:00 - 19:00
Čtvrtek       9:00 - 19:00
Pátek          9:00 - 19:00
Sobota        8:30 - 12:30
Neděle       —

GPS současné knihovny - 49°36'22.588"N, 15°34'43.741"E
pro novou poblíž 49°36'35.737"N, 15°34'14.992"E

Popis a zajímavosti:

Historie

Budování nové knihovny

Z důvodu nedostatku místa rozhodlo zastupitelstvo kraje vypsat soutěž na vybudování sídla Krajské knihovny Vysočiny v areálu Nemocnice Havlíčkův Brod. Architektonická soutěž o návrh urbanistického, architektonického, technického a provozního řešení novostavby Krajské knihovny Vysočiny byla vyhlášená 18. dubna 2006.
Do prvního kola bylo podáno 40 návrhů. Prvním kolem prošlo pět nejlepších návrhů, ze kterých byl porotou vybrán vítězný návrh Ing.arch. Aleše Tomášeka, Roberta Seidla a Ing.arch. Ivo Hermanna.
V průběhu roku 2007 byl zpracován a upřesněn návrh stavby, který byl na konci roku ve finální verzi představen investorovi a uživateli. Rok 2008 a 2009 jsou ve znamení práce na projektové dokumentaci a na upřesnění informací pro podání žádosti o stavební povolení, které bylo vydáno v září roku 2009. Plánovaná doba výstavby je přibližně do čtyř let. Výstavba byla o něco odložena z důvodu přestavby některých oddělení nemocnice. Začít stavět by se tedy mohlo na podzim 2010.

Novostavba

Odborníci velmi kladně hodnotí netradiční pojetí návrhu krajské knihovny, která je originální ekologickým charakterem, jehož využití v podobných veřejných architektonických soutěží je ojedinělé. Nová budova knihovny bude mít prosklené stěny, bude zapuštěná do terénu a její boční stěny i střechu bude pokrývat přírodní trávník.
Návrh knihovny také respektuje blízký nemocniční areál, ve kterém může sloužit jako místo setkávání pacientů s rodinou v příjemném prostředí.
Budova je koncipována tak, aby všechny hlavní funkce budovy byla na jediném podlaží, díky němuž se usnadní vzájemná spolupráce personálu, údržby a i úklidu. Zároveň to umožňuje i velkou flexibilitu při možných úpravách v budoucnosti. Velkou výhodou je redukce finančního zatížení, které většinou tvoří velkou položku v rozpočtu příspěvkové organizace. Provozní náklady výrazně klesnou právě díky ekologickému charakteru stavby, která je velmi blízká tzv. pasivním domům s minimální spotřebou energie.
Užitná plocha budovy činí 4.638 m2 a její obestavěný prostor zabere 28.000 m3. Finanční limit stavby činí 175 mil. Kč, na kterém by se měli podílet i finance z evropských fondů.

Kliknutím na fotku zobrazte větší pohled.


Krajská knihovny Vysočiny Halvíčkův Brod - studie boční pohled Krajská knihovny Vysočiny Halvíčkův Brod - studie interiér Krajská knihovny Vysočiny Halvíčkův Brod - studie řez budovou, boční pohledy Krajská knihovny Vysočiny Halvíčkův Brod - studie podlaží Krajská knihovny Vysočiny Halvíčkův Brod - studie vstup 2 Krajská knihovny Vysočiny Halvíčkův Brod - studie celkový pohled Krajská knihovny Vysočiny Halvíčkův Brod - studie půdorys Krajská knihovny Vysočiny Halvíčkův Brod - studie vstup Krajská knihovny Vysočiny Halvíčkův Brod - studie interiér 1 Krajská knihovny Vysočiny Halvíčkův Brod - studie interiér 2 Krajská knihovny Vysočiny Halvíčkův Brod - studie několik pohledů

Odkazy:

www.kkvysociny.cz
www.facebook.com/pages/Krajska-knihovna-Vysociny-Havlickuv-Brod/214705314237

Zdroj: www.kkvysociny.cz
PESLEROVÁ, Veronika. Novostavba Krajské knihovny Vysočiny. Bulletin SKIP [online]. 2007, Roč. 6, č. 1, [cit. 2011-01-08]. Dostupný z WWW: <http://skip.nkp.cz/Bulletin/Bull07_112.htm#ti>. ISSN 1213-5828.