Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Otevírací hodiny:

Pondělí      9:00 - 19:00
Úterý           9:00 - 19:00
Středa         11:00 - 21:00
Čtvrtek       9:00 - 19:00
Pátek          9:00 - 19:00
Sobota        9:00 - 12:00
Neděle       —

GPS: 50°12'19.879"N, 15°49'54.239"E

Popis a zajímavosti:

Historie

Budovy

S prostorovými problémy se potýkala každá knihovna. Ta v Hradci Králové není výjimkou. V roce 1952 získala přízemní místnosti v budově na Eliščině nábřeží, která byla otevřena pro veřejnost v dubnu 1953. Knihovna také využila zchátralou budovu bývalé židovské synagogy, kterou po získání v roce 1968 postupně rekonstruovala, aby v ní vybudovala půjčovnu, ředitelství, administrativní úsek, odbor doplňování a zpracování fondů a oddělení informatiky. Tím však potřeba prostor neskončila. První hala centrálního depozitáře v oblasti na Pouchově byla dokončena v roce 1983. Druhý a třetí sklad, kterým byl komplex dokončen, pak následoval až v devadesátých letech.

K výstavbě nové budovy

K rozhodnutí o výstavbě nové budovy knihovny vedly prostorové problémy především rozmístění objektů knihovny, které prodražovalo provoz a rychlost dostupnosti dokumentů. Dalším problémem byla restituce bývalé synagogy, která byla navrácena do majetku Židovské obce v Praze a nevyhovující prostory budovy na Eliščině nábřeží. Od roku 1994 tedy Studijní a vědecká knihovna usilovala o výstavbu nové moderní budovy. Zaregistrování projektu Ministerstvem kultury proběhlo 31. července 2001. Knihovna měla vytipovaný pozemek vedle předpokládaného univerzitního kampusu na rohu Hradecké ulice a ulice U Přívozu, kde dříve byly hradby a slepé rameno Orlice. Rozpočet stavby byl nastaven na 394,5 mil. Kč. Reálné náklady si rozdělily mezi státní rozpočet 394,5 mil. Kč a kraj, který přispěl 10 mil. Kč. Architektonickou soutěž na „Knihovnicko-informační centrum U Přívozu“ vyhrála studie týmu Projektil architekti Praha (Roman Brychta, Adam Halíř, Petr Lešek). Základní kámen knihovny byl položen 24. 10.2004 a po dokončení stavby byla nová budova slavnostně otevřena 25. 9. 2008. Stavbě se dostalo prestižního ocenění Stavba roku 2009.

Popis budovy

Betonová budova má půdorys ve tvaru písmene X, který člení prostor na centrální vestibul a čtyři křídla. Pro uživatele jsou určeny křídla u Hradecké ulice a větší část vestibulu. Naopak knihovníci jsou v křídle u řeky Orlice, kde je také šatna v 1. nadzemním podlaží a konferenční sál s učebnami v 5. podlaží, a sklady směřují k univerzitě, které pojmou 700 tisíc knihovních jednotek. Literární kavárna a galerii U Přívozu jsou v prostoru tzv. nohou, které jsou na straně Hradecké ulice. V jediném podzemním podlaží se nachází garáže a technické provozy.
Fasádě dávají originalitu dřevěná kruhová okna, jež jsou z části pevná a z části kyvná okolo vodorovné osy. V čelech křídel pro veřejnost jsou velké prosklené dřevěné stěny přes pět podlaží. Fasáda čelní části centrální haly směrem k Hradecké ulici je v přízemí a v 1.NP prosklená, stejně jako nástavba konferenčního sálu a střešní světlíky.
Vnitřní prostor oživují barevné podlahy a orientační systém ve výrazné modré barvě. Interiér je vyzdoben nástěnnými malbami Martiny Novotné.
Hlavní náplní centrální haly je složit jako komunikační kanál, který poskytuje uživateli počítače s elektronickým katalogem a pohodlný sedací nábytek. V každém patře na západní straně se nachází výpůjční pult. Informační služba je umístěna v centrální hale v přízemí. Následuje popis jednotlivých podlaží, a co v nich uživatel najde:
1. podlaží - příjem vrácených knih
2. podlaží – počítače s veřejně přístupným internetem
3. podlaží - volným výběrem (160 tis. k. j.)
4. podlaží - prezenční výpůjčky periodik, studovna periodik (2 000 titulů časopisů a novin)
5. podlaží - prezenční výpůjčky ostatních dokumentů a rešeršní služba, klasická studovna a studovna elektronických zdrojů, samostatné studijní kabiny pro jednotlivce i uzavřené skupiny
Na každém podlaží jsou pak další kontaktní místa, kde uživatelé dostanou základní informace, které potřebují. Uživatelé mají možnost používat samoobslužný automat na půjčování knih, samoobslužná multifunkční zařízení na kopírování a tisk. Sklady knih ve dvou podlažích jsou vybaveny kompaktními regály a ve zbylých třech stacionárními.
Jelikož všechny nové moderní knihovny spojuje idea knihovny jako místa setkávání, není ani tato budova výjimkou. Proto se v budově mimo knihovny nachází relaxační prostor v centrální hale, konferenční sál, galerie a kavárna. Především je velký zájem o galerii, díky němuž rozšířili výstavní prostor o centrální halu v 2. nadzemním podlaží.

Kliknutím na fotku zobrazte větší pohled.


Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové - budova 1 Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové - budova 2 Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové - budova 3 Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové - budova 4

Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové - budova 5 Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové - budova 6 Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové - interiér 1 Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové - interiér 2

Odkazy:

www.svkhk.cz
www.facebook.com/knihovna.hk

Zdroj: www.svkhk.cz
X - architektonická konstanta pro měnící se knihovnu v Salonu republiky. Bulletin SKIP [online]. 2009, Roč. 8, č. 2, [cit. 2011-01-08]. Dostupný z WWW: <http://skip.nkp.cz/Bulletin/Bull09_207.htm#ti>. ISSN 1213-5828.