Krajská knihovna Karlovy Vary

Otevírací doba

Pondělí       10:00 – 19:00
Úterý          10:00 – 19:00
Středa         10:00 – 19:00
Čtvrtek       10:00 – 19:00
Pátek          10:00 – 19:00
Sobota        10:00 – 19:00

GPS 50°13'6.51"N, 12°49'38.81"E

Popis a zajímavosti

Historie

Multifunkční informační centrum

V roce 2004 byl zpracován a podán projekt „Krajská knihovna Karlovy Vary - multifunkční informační centrum regionu", který získal na rekonstrukci objektu pro hlavní budovu Krajské knihovny Karlovy Vary částku ve výši 67,5 milionů korun, což je 75% uznatelných nákladů stavby. Státní rozpočet přispívá na realizaci 10% a zřizovatel knihovny 15% celkové částky.
Projekt nezahrnoval vybavení počítačovou technikou, krajská knihovna proto podala projekt „Informační a komunikační technologie pro veřejnost Karlovarského kraje". Cílem projektu je vybavení nové budovy krajské knihovny a 47 partnerských knihoven v kraji zařízením potřebným k provozu veřejného internetu (PC, software, tiskárny, atd.) a umožnit obyvatelům i v odlehlých a menších lokalitách veřejný přístup na internet, a tím i volný přístup k informacím, jako mají obyvatelé velkých měst. Celkový rozpočet projektu je 9,5 miliónů Kč.
Rok 2005 proběhl ve znamení realizace projektů zpracovaných s cílem vybudovat novou krajskou knihovnu. Rekonstrukce původní vojenské jídelny byla zahájena 27. ledna 2005, stavba byla předána provozovateli do užívání v listopadu 2005, slavnostní otevření proběhlo 30. listopadu a od 1. prosince 2005 je krajská knihovna šest dní v týdnu od 10 - 19 hodin otevřena veřejnosti.
Do provozu byl také uveden společenský sál, který je možné pronajmout ke konání kongresů, konferencí, přednášek, pracovních porad, školení a seminářů, prezentačních a společenských akcí, byl zde vybudován bezbariérový přístup. Sál je vybaven tlumočnickou technikou pro simultánní tlumočení ze dvou jazyků, má ozvučovací systém, 2 dataprojektory pro paralelní projekci, diaprojektor, kombinovaný VHS/DVD přehrávač, vizualizér a SmartSympodium - interaktivní dotykový panel pro prezentace a ovládání AV techniky konferenčních prostor.
Krajská knihovna v Karlových Varech jako první knihovna v České republice zavedla samoobslužný 3M SelfCheck. Je to zařízení, které umožňuje čtenáři vypůjčit si dokument vlastnoručně - čtenář se identifikuje svým čtenářským průkazem a podle pokynů vloží knihy pod čtecí zařízení; tím proběhne výpůjčka a čtenář může zadat i tisk výpisu ze svého čtenářského konta.

Kliknutím na fotku zobrazte větší pohled.


Krajská knihovna Karlovy Vary - budova 1 Krajská knihovna Karlovy Vary - budova 2 Krajská knihovna Karlovy Vary - interiér 1 Krajská knihovna Karlovy Vary - interiér 2 Krajská knihovna Karlovy Vary - interiér 3 Krajská knihovna Karlovy Vary - interiér 4 Krajská knihovna Karlovy Vary - interiér 5

Odkazy:

www.knihovna.kvary.cz
www.facebook.com/pages/Karlovy-Vary-Czech-Republic/Krajska-knihovna-Karlovy-Vary/261654371329