Nové knihovny

Ústřední knihovna FF MU v Brně
Moravská zemská knihovna v Brně
Krajská vědecká knihovna v Liberci
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Národní technická knihovna