Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě

Otevírací hodiny:

Pondělí       8:30 - 19:00
Úterý          8:30 - 19:00
Středa         8:30 - 19:00
Čtvrtek       8:30 - 19:00
Pátek          8:30 - 19:00
Sobota        8:30 - 12:00
Neděle       —

GPS: pro stávající knihovnu 49°50'27.825"N, 18°17'28.137"E
pro novou, „dům kultury“ 49°49'52.936"N, 18°16'23.067"E

Popis a zajímavosti:

Historie

Budova – současný stav a příprava nové budovy

Chybí zde koncepčnější řešení, jímž by byla nová budova knihovny. Po vzniku knihovny se prozatímní sídlo na časový horizont 5 až 10 let stalo pravé křídlo Nové radnice, kde je knihovna do dnes. S nárůstem fondů se rozšířila o levé křídlo, sklepy radnice, byl postaven depozitář v Ostravě-Přívoze, ale postupně se najímaly další prostory (sklady nebo kanceláře). Tím se velmi výrazně zvyšují náklady na provoz. Dnes knihovna dováží dokumenty z 6 skladu, což je neúnosná situace.
V roce 2004 proběhla veřejná soutěž o návrh na zpracování urbanistického, architektonického, technického a provozního řešení novostavby. Zvítězil projekt architektů L. Kuby a T. Pilaře se spolupracovníky L. Lachmanovou a J. Kratochvílem.
V roce 2006 byl dokončen projekt na výstavbu knihovny a o dva roky později vláda schválila spoluúčast státu do výše 490 mil. Kč; dále se počítá s financemi z regionálního operačního programu a rozpočtu MS kraje. Použití finančních prostředků schválila vláda ČR svým usnesení č. 351 z května 2010. Odhad celkových nákladů na stavbu činí zhruba 1,1 miliardy korun. Projekt však byl odložen z důvodu přílišné finanční náročnost. Proto se do projektu byly zapracovány změny vnitřních dispozic, které přináší jak návrh úspornějších stavebně-technických řešení, tak vstup nového partnera VŠB-TU Ostrava s požadavkem vytvoření jazykových učeben pro katedru jazyků.
Nicméně současná vláda rozhodla o zrušení státní dotace na výstavbu Moravkoslezské vědecké knihovny v Ostravě, a proto Moravskoslezský kraj informoval o tom, že financovat celou stavbu z prostředků kraje je nereálné.

„Černá kostka“ - Popis budovy

Tmavá průsvitná kostka symbolizující dle autorů akad. arch. Ladislava Kuby a Ing. M. A. Tomáše Pilaře z Brna pevnou schránu vědění společnosti je dimenzována pro 2.000.000 knihovních jednotek. Jedná se o desetipodlažní budovu s prostorami, které návštěvníkům nabídnou možnost studia informačních pramenů i příjemného posezení v kultivovaném prostředí. Celkově je v knihovně počítáno se 400 uživatelskými místy připravenými k práci s počítačem. V nové knihovně se předpokládá vracení publikací i při uzavření knihovny.
Přízemí – informační pult, vracení publikací, výstavní prostor, kavárna s výhledem na okolní vodní plochu či možnost vyhledávání informací u internetových kiosků
Suterén – konferenční sál s kapacitou 100 osob, školící místnosti pro 30 osob, místo pro reprografické či digitalizační služby
Druhé a třetí podlaží - volný výběr literatury vydané v posledním desetiletí cca 150.000 titulů, půjčovna dokumentů ze skladu, pracoviště meziknihovní služby. Výpůjčky bude možno realizovat pomocí automatů.
Čtvrté podlaží – čítárna denního tisku pro 40 čtenářů s regály pro poslední ročníky odebíraných novin a časopisů (cca 3200 titulů), všeobecnou studovnou pro 90 osob.
Páté podlaží - specializované studovny, odděleny pouze regály s dokumenty, aby bylo možno prostor členit dle měnících se požadavků uživatelů knihovny, studovna norem, patentových spisů a firemní literatury.
Šesté podlaží - studovna elektronických zdrojů, audiovizuálních dokumentů a 2 týmové studovny pro 10 osob, prostor pro rešeršní službu, 10 kabin pro samostudium jazyků a 45 boxů se sluchátky v hudebním oddělení.
Sedmé a osmé podlaží -pro zaměstnance knihovny
Druhé podzemní podlaží a převážnou část prvního podzemního podlaží představuje sklad knihovního fondu.

Kliknutím na fotku zobrazte větší pohled.


Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě - studie 1 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě - studie 3 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě - studie 4 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě - půdorys Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě - studie 5

Odkazy:

www.svkos.cz
www.facebook.com/pages/Ostrava-Czech-Republic/Moravskoslezska-vedecka-knihovna-Ostrava/212912323813

Zdroje: www.svkos.cz
TICHÝ, Zdeněk A. Ostrava čeká na černou krychli. Knihovna [online]. 2006, roč. 17, č. 2, s. 7-15 [cit. 2011-01-08]. Dostupný z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovna62/tichy621.htm>. ISSN 1801-3252.
PRCHALOVÁ, Lea. Černá kostka v Ostravě. GRAND BIBLIO [online]. 2010, Roč. 4, č. 7-8, [cit. 2011-01-08]. Dostupný z WWW: <http://www.grandprinc.cz/prolistovat/grand-biblio/2010/7-8>. ISSN 1802-4408.