Městská knihovna ve Svitavách

Otevírací doba:

Pondělí       9:00 - 18:00
Úterý          9:00 - 18:00
Středa         9:00 - 18:00
Čtvrtek       12:00 - 18:00
Pátek          9:00 - 18:00
Sobota        9:00 - 12:00
Neděle       —

GPS: 49°45'21.774"N, 16°28'20.15"E

Popis a zajímavosti:

Historie

Moderní knihovna

Projekt přestavby staré průmyslové budovy z roku 1925 na moderní informační a vzdělávací centrum byl zahájen v roce 2005. Tomu předcházela architektonická soutěž na novou budovu knihovny, která měla vyřešit dlouhodobé problémy městského muzea a knihovny s nedostatkem prostor. Projekt, který v soutěži zvítězil, byl však nahrazen projektem zrekonstruování velké zanedbané čtyřpodlažní budovy bývalé textilní továrny Vigona v městské památkové zóně (původní návrh: www.stolin58.com/index.php?/sotez/knihovna-svitavy). Tato realizace dostala název Multifunkčního vzdělávacího, komunitního a kulturního centra Fabrika. Návrh rekonstrukce vymyslel ing. arch. Roman Svojanovský, který pojal tento prostor jako místo vzájemného setkávání různých generací, kultur a společenských skupin a pro jejich komunikaci. Podle samotného architekta tato budova názorně ukazuje rozvoj města jak po industriální, tak kulturní stránce. Samotné jméno objektu – Fabrika – je připomínkou původního účelu budovy, která byla postavena ve dvacátých letech 19. století podnikatelem Wilhelmem Ettlem.
Provoz byl slavnostně zahájen dne 29. května 2008. Městská knihovna zde našla potřebné zázemí nejen pro uživatele a skladové prostory. Veřejně přístupné prostory knihovny čítají 716 m2, zatímco administrativní zázemí a sklady mají pouze 294 m2. Je to z toho důvodu, že většina fondu je volně přístupná uživatelům.
Rekonstrukce probíhala 3 roky s celkovými náklady téměř 200 milionů. Původní rozpočet na 149 mil. Kč byl v důsledku více prací překročen. Podíl dotace EU představoval 99 mil.Kč, finanční prostředky Ministerstva pro místní rozvoj činily 15 mil.Kč a zbývající prostředky byly hrazeny z městského rozpočtu. V souvislosti se stavbou bylo upraveno okolí (výsadba zeleně) a vzniklo parkoviště se 140 parkovacími místy.
Ve Fabrice sídlí kromě knihovny, divadelní a kongresový sál, internetová kavárna, restaurace, cukrárna, antikvariát, Mateřské centrum Krůček, Klub seniorů, Univerzita třetího věku, Středisko sociálních služeb, multikulturní Občanské sdružení Čavoro, Krajská hospodářská komora nebo také televizní studio. Fabriku využívá také mnoho dalších spolků z řad občanské společnosti.

Kliknutím na fotku zobrazte větší pohled.


Fabrika Svitavy - budova 1 Fabrika Svitavy - budova 2 Městská knihovna Svitavy - interiér 1 Městská knihovna Svitavy - interiér hudebního oddělení

Městská knihovna Svitavy - interiér 2 Městská knihovna Svitavy - interiér audio prostoru Fabrika Svitavy - kongresový sál 1 Fabrika Svitavy - interiér 1

Fabrika Svitavy - interiér 2 Fabrika Svitavy - interiér 3 Fabrika Svitavy - kongresový sál 2 Fabrika Svitavy - učebna

Odkazy:

www.booksy.cz
www.facebook.com/pages/Svitavy-Czech-Republic/Mestska-knihovna-ve-Svitavach/152884078065527

Zdroj : www.booksy.cz
ŘEDINOVÁ, Milena; TICHÝ, Zdeněk A. Jak se staví knihovny s podporou Evropské unie. Knihovna [online]. 2006, roč. 17, č. 2, s. 17-32 [cit. 2011-01-07]. Dostupný z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovna62/redinova.htm>. ISSN 1801-3252.
VACKOVÁ, Milada. Městská knihovna ve Svitavách. Bulletin SKIP [online]. 2008, Roč. 7, č. 2, [cit. 2011-01-08]. Dostupný z WWW: <http://skip.nkp.cz/Bulletin/Bull08_214.htm#ti>. ISSN 1213-5828.